Ζυμαρικά – όσπρια – ρύζι

Ζυμαρικά,όσπρια, ρύζι από ελληνικές εταιρείες και έλληνες παραγωγούς για τις διατροφικές μας ανάγκες.Ας έχουμε κατά νού ότι δυστυχώς αυτή η ευλογημένη χώρα που λέγεται Ελλάδα ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΣΠΡΙΩΝ που να καλύπτουν την εγχώρια κατανάλωση.Άμεση συνέπεια αυτού είναι, σε κάποιες περιπτώσεις η πρώτη ύλη να είναι εισαγόμενη. Αυτό αναφέρεται συνήθως στις συσκευασίες των προϊόντων και πρέπει είναι να το ελέγχουμε.Φυσικά καλό είναι να προτιμούμε τα ελληνικής παραγωγής και ιδιαίτερα αυτά από τους τοπικούς παραγωγούς.Τα τελευταία χρόνια γίνεται κάποια προσπάθεια να αυξηθούν οι ποσότητες των παραγομένων στην Ελλάδα.Σε αυτό συμβάλλουν και οι τοπικοί παραγωγοί αλλά και μερικές εταιρείες τυποποίησης και συσκευασίας.Όσον αφορά στο σιτάρι στο σκληρό τουλάχιστον έχουμε αυτάρκεια.Μακάρι με αφορμή την οικονομική κρίση η ελληνική γεωργία να φτάσει σε επίπεδα που να μπορεί να υπερκαλύπτει τις ανάγκες της χώρας σε αυτό τον τομέα.Τέλος ας έχουμε κατά νού, ότι το  διαδίκτυο μάς δίνει τη δυνατότητα άμεσης επαφής με τους τοπικούς παραγωγούς και εταιρείες  οπότε μπορούμε να ρωτήσουμε σχετικά με τα προϊόντα τους και ακόμη να  αγοράζουμε απευθείας.Στο σημείο αυτό ας  θυμηθούμε τον Ξενοφώντα ο οποίος στον “Οικονομικό” του πλέκει το εγκώμιο της γεωργίας.

 ” Kαλῶς δὲ κἀκεῖνος εἶπεν ὃς ἔφη τὴν γεωργίαν
  τῶν ἄλλων τεχνῶν μητέρα καὶ τροφὸν εἶναι.
  Eὖ μὲν γὰρ φερομένης τῆς γεωργίας
  ἔρρωνται καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι ἅπασαι,
  ὅπου δ’ ἂν ἀναγκασθῇ ἡ γῆ χερσεύειν,
  ἀποσβέννυνται καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι
  σχεδόν τι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. “
ΧΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (5.17)

Ζυμαρικά 

Όσπρια